...hudba pre každú príležitosť. Hráme pre radosť, ktorá trvá krátko, ale spomienka na ňu zostáva na celý život.
Najväčšou odmenou pre nás je spokojnosť a najmä spontánna reakcia publika. ...zábava bez hraníc !
Snažíme sa o vytvorenie príjemnej atmosféry.

Hudobná skupina BONUS,

Vám hrá na počúvanie, do tanca i spevu na rôznych spoločenských akciách. Jej členmi sú bratia Pavol a Milan Vavrušovci.

bonus2

Hudba nám prirástla k srdcu už od malička, preto sme sa rozhodli za podpory rodičov získať i hudobné vzdelanie na Základnej umeleckej škole v Trenčíne. Prvé vedomosti sme sa snažili uplatniť v kapele Kľúčovská 5, ktorá prezentovala najmä ľudové piesne pod odborným dohľadom pána Augustína Vavruša.

Námetom pre nás boli ľudové zvyky (miestne hody, fašiangy, vatra sv. Juraja, stavanie májov, vianočné koledy, gratulácia Štefanom ), ktoré sa v našej obci Kľúčové tradujú až dodnes. Piesne, ktoré sa počas týchto zvykov spievajú obohatili náš repertoár. Taktiež sa stali inšpiráciou pre mladšie generácie.

 

Pavol Vavruš

Pavol Vavrušobsadenie:  spev, sopran saxofón, alt saxofón, tenor saxofón, klarinet

K hudbe som sa dostal vďaka mojej mamine Evke Vavrúšovej, ktorá ma prihlásila do Základnej umeleckej školy v Trenčíne. Absolvoval som hru na Zobcovú flautu a neskôr klarinet. Základnú umeleckú školu som navštevoval 8 rokov. Po ukončení Základných škôl som začal študovať na Strednom odbornom učilišti železničnom v Trenčíne, ktoré som ukončil maturitou. Po ukončení strednej školy som neskôr nastúpil na Vojenskú základnú službu do Trenčína, kde som rok hrával a rozvíjal svoje hudobné vedomosti vo Vojenskej hudbe. Po ukončení Základnej vojenskej služby som o dva roky neskôr nastúpil ako profesionálny vojak vo Vojenskej hudbe. Popri zamestnaní som diaľkovo študoval hru na klarinet na Súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch. Za všetky hudobné vedomosti by som sa chcel poďakovať hlavne svojim rodičom, p. učiteľovi Ľubošovi Adamkovi, p. Augustínovi Vavrúšovi, p. profesorovi Rudolfovi Gogovi z konzervatória a všetkým ktorí nás podporovali celé tie roky v kapelách Kľúčovská 5 a Bonus.

Ing. Milan Vavruš

Milan Vavruš

obsadenie:  spev, keyboard, akordeón

Základná umelecká škola v Trenčíne, hra na akordeón pod odborným vedením p. PaedDr. Ľubice Kotlebovej.

 

 

 

 

 

Lukáš Vavruš - DJ HAWKO

Milan Vavruš

Mix hudby všetkých čias

kontakt: 0948888728